Painting Cut

Painting Cut

Vẽ để sơn vùng đất của riêng bạn để chiếm hữu những khoản trống. Nếu bạn vẽ một đường ngang hoặc dọc màn hình mà không có bất kỳ chướng ngại vật nào trong vùng đất, hoặc không va chạm vào bất cứ chướng ngại vật nào thì bạn sẽ được sở hữu vùng đất […]

CHƠI NGAY

GIỚI THIỆU

Vẽ để sơn vùng đất của riêng bạn để chiếm hữu những khoản trống. Nếu bạn vẽ một đường ngang hoặc dọc màn hình mà không có bất kỳ chướng ngại vật nào trong vùng đất, hoặc không va chạm vào bất cứ chướng ngại vật nào thì bạn sẽ được sở hữu vùng đất đó. Khi đất của bạn phát triển, màu sắc của bốn mùa sẽ tỏa sáng trên vùng đất đó!

ẢNH INGAME

BÌNH LUẬN