Giải Cứu Cá Voi

Giải Cứu Cá Voi

Chú chim cánh cụt và cá voi đang bị mắt kẹt trên dòng sông băng! Di chuyển tảng băng tạo lối thoát cho chim cánh cụt và cá voi!

CHƠI NGAY

GIỚI THIỆU

Chú chim cánh cụt và cá voi đang bị mắt kẹt trên dòng sông băng! Di chuyển tảng băng tạo lối thoát cho chim cánh cụt và cá voi!

ẢNH INGAME

BÌNH LUẬN